กรมพลศึกษา ร่วมกับ สสส./สคล. จัดโครงการ อบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอล

นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน”โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง”

กรมพลศึกษาร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน “โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่เข้ารับการอบรมและเป็นการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬารุ่นต่อไปได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การสอนและพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนให้มี จริยธรรม คุณธรรม ระบบการฝึกที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ ห่างไกลจากยาเสพติดและของมึนเมา ตามจุดประสงค์ของโครงการ

สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจประกอบไปด้วย การพัฒนาจรรยาบรรณในการเป็นผู้ฝึกสอน ,ทักษะการเป็นโค้ชเยาวชนที่ถูกต้อง ,หลักการการวางแผนในการออกแบบโปรแกรมการซ้อม ,หลักการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ากับการพัฒนาเยาวชน ,การรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพนักกีฬาหลังการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญเลิศ เจริญวงศ์ โค้ชระดับ AFC License , ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

ร่วมแสดงความคิดเห็น