รร.รัฐราษฏร์บำรุง ห่วงใยเฝ้าระวังคุณ และโทษของกัญชง กัญชาฯ

รร.รัฐราษฏร์บำรุงห่วงใยผู้ปกครองให้เฝ้าระวังคุณและโทษของกัญชง กัญชาและกระท่อม

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฏร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1เผยว่า รร.รัฐรทษฎร์บำรุง มีความห่วงใยต่อผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณและโทษของกัญชง กัญชาและกระท่อม หากมีการใช้เกินความจำเป็นอาจจะส่งผลมายังบัต่หลานรร.รัฐรทฏร์บำรุงจึงได้แจ้งหนังสือไปยังผู้ปกครองนักเรียน

เรื่อง การเฝ้าระวังโทษภัยของกัญชา กัญชง กระท่อม
เรียน ผู้ปกครอง รร.รัฐราษฎร์บำรุง-รร.วัดเหมืองค่าทุกท่าน

ด้วยขณะนี้รัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมออกจากยาเสพติด แต่พืชทั้ง 3 อย่างยังมีโทษต่อผู้เสพโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดให้โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงเป็น “สถานที่ปลอดกัญชา กัญชงและกระท่อม 100%” และทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยเฝ้าวังดูแลเด็กนักเรียน ให้ปลอดภัยจากโทษภัยที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวได้ กล่าวคือ
1.โทษภัยของกัญชา (รวมทั้งกัญชง) ในกัญชามีสาร 2 ชนิด คือ THC และ CBD ซึ่งสาร THC มีผลกระทบต่อสมองเด็กที่รุนแรง ทำให้มีพัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท ภาวะฆ่าตัวตาย เสี่ยงต่อการคิดเสพติดอื่นๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  • อาการทางระบบประสาท : สับสน ซึม เวียนศีรษะเดินเซ เห็นภาพหลอน ซัก กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก
  • อาการทางระบบหัวใจ : ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตสูง หน้ามืด/วูบ แน่นหน้าอกหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
  • อาการทางระบบทางเดินอาหาร: คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน โดยความเสี่ยงที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่ง คือ การนำกัญชาใส่ในอาหาร ขนม และเครื่องดื่มบางประเภท เป็นต้น แล้วให้เด์กรับประทาน ดังนั้น ข้อควรระวัง คือ
  • หากผู้ใหญ่ใช้ ควรเก็บให้มิดชิด ห่างไกลจากเด็ก และใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่เด็กเข้าไม่ถึง
  • ผู้หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการ บริโภคกัญชา เนื่องจากสามารถถ่ายทอดผ่านทารกในครรภ์ และผ่านทางน้ำนมแม่ได้

2. โทษภัยของใบกระท่อม ใบกระท่อม ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น อาจทำให้มีอาการปากแห้ง ลิ้นชา คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปัสสาวะบ่อยครั้ง ท้องผูก ง่วงซึม ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หลอนวิตกกังวลหรือกระสับกระส่าย ในระยะยาว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี ทำให้
มีผิวแห้งคล้ำ โดยเฉพาะบริเวณแก้ม ริมฝีปากคล้ำ ซูบผอมเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง ตัวสั่น มีอาการป่วยทางจิต และอาจเกิดการอุดต้นในลำไส้เนื่องจากร่างกายไม่อาจย่อยก้าน และใบของกระท่อมได้

นอกจากนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับตับไต สมอง ความทรงจำ การนอนหลับ รวมถึงปัญหาทางจิต และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง หรือมีปัญหาทางจิตอยู่เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือ ผู้ปกครองทุกท่านได้เฝ้าระวัง รู้เท่าทัน และร่วมกับทาง
โรงเรียนดูแลให้เด็กนักเรียนทุกคนปลอดภัยจากโทษภัยกัญชา กัญชง กระท่อมและยาเสพติดทุกชนิดต่อไป

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โทร. 081-9510705
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น