เชียงราย เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าแบบยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส และกรมป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าแบบยั่งยืน

27 มิ.ย. 65 ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือพันธมิตรสร้างป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าเชียงราย นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (พีพีเอส) นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และนายสัมพันธ์ ทนทาน ผู้ใหญ่บ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย และชาวบ้านใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า พร้อมดูแลป่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้โครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง Plant & Protect” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ ด้วยกลไกธรรมาธิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่าน Application Care the Wild

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า โครงการ CARE THE WILD ร่วมกับ บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส พร้อมด้วยการสนับสนุนจากสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านบ้านใหม่ ร่วมกันปลูกไม้ให้ได้ป่าในปีนี้ โดยได้ปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 10 ไร่ มีต้นไม้เพิ่มอีก 2,000 ต้น เพื่อขยายพื้นที่ให้ป่าชุมชนแห่งนี้ สร้างระบบนิเวศให้กลายเป็นป่า เป็นปีที่ 2 ของโครงการนี้ ในอนาคตทางผู้บริหารยังมองในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานความรู้ทางชีวภาพ หากเราจะสร้างป่าและพัฒนาการเรียนรู้ การเติบโตของต้นไม้ทั้งป่าเก่าและป่าใหม่ ความร่วมมือของชุมชนในการเข้ามาดูแลต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะประสานให้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ของการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (พีพีเอส) กล่าวว่า บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (พีพีเอส) ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ CARE THE WILD กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปลูกป่าที่บ้านใหม่ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งปลูกไปแล้ว 10 ไร่ มีต้นไม้ 80 เปอร์เซ็นต์ที่รอด เนื่องจากมีการทำระบบการให้น้ำตามคำแนะนำของสำนักจัดการป่าชุมชน และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ปีนี้ปลูกต่ออีก 10 ไร่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น พีพีเอส มาปลูกต้นไม้ไปทำไม ทางพีพีเอสมีโครงการก่อสร้างที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เราใช้ธรรมชาติไปหลายอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องพลังงาน การใช้พื้นที่ เราจึงมาร่วมสนับสนุนทุนในการปลูกป่าซึ่งสิ่งที่จะได้กลับมาสู่บริษัทคือ เอาไปหักลบความดีโดยตรง ในเรื่องการปล่อยคาร์บอน ใส่ไว้ในรายงานความยั่งยืน จากการทำโครงการนี้ ทำให้บริษัทเข้าไปอยู่ในบัญชีของกองทุนหุ้นยั่งยืนต่างๆ ได้ ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่ากับโครงการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการปลูกป่าผ่านภาคี มีคนเห็นเรา มีเพื่อนช่วยเราทำ ได้คุณค่าเยอะมาก สำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามาก ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองจากการปลูกป่า ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากป่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจเข้าร่วมโครงการนี้กันมากขึ้น

องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่ากับโครงการ CARE THE WILD ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือโทร SET Contact Center 0 2009 9999

ร่วมแสดงความคิดเห็น