“กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน Y-SDN (Young Stop drink Network)”

“กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน Y-SDN (Young Stop drink Network)” เนื่องในวันงดสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ลานกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน Y-SDN (Young Stop drink Network) เนื่องในวันงดสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่เวทีสาธารณะ ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ แสดงทักษะต่างๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ด้วยความสามัคคี ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ในการร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานประตูท่าแพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น