ครูแพร่ เมินทำอาหารมังสวิรัติ วัตถุดิบแพงเพิ่มภาระให้โรงเรียน

ครูแพร่เมินทำอาหารมังสวิรัติ ให้นักเรียนรับประทาน เนื่องจากวัตถุดิบแพงเพิ่มภาระให้โรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามเพจดังแห่งหนึ่ง ได้นำหนังสือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาลง เกี่ยวกับการสั่งการให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดอาหารกลางวันมังสวิรัติให้นักเรียน ความว่า สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการรับประทานมังสวิรัติช่วงเข้าพรรษา โดยให้โรงเรียนประกอบอาหารมังสวิรัต และรับประทานอาหารมังสวิรัติ เป็นมื้อกลางวันในวันพระ หรือวันที่โรงเรียนกำหนด รวมจำนวน 9 มื้อ

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว ถูกระบุไว้ว่า เพื่อลดการเบียดเบียน ส่งเสริมและปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดทำรายงานผลกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเมนูอาหาร รูปภาพอาหารที่เสร็จเรียบร้อย ส่วนผสม วิธีปรุงอาหาร และผลจากการรับประทานอาหารมังสวิรัติของนักเรียน

ทางด้าน ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.แพร่ (ขอสงวนนาม) กล่าวกับ ผู้สื่อข่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และโรงเรียนไม่ได้สนองตอบจัดทำ เป็นการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนกำลังประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันอยู่ โดยเงินค่าอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้มา 21 บาทต่อหัวนักเรียน ไม่เพียงพอเพราะราคาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารขึ้นทุกอย่าง รวมทั้งราคาข้าวสารด้วย ราคาแก๊สก็ขึ้นมาก

แต่รัฐบาลไม่ได้มาช่วยเหลือแก้ปัญหาให้โรงเรียน อีกทั้งวัตถุดิบที่ทำอาหารมังสวิรัต ก็มักจะแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้ว การให้โรงเรียนทำอาหารมังสวิรัติ จึงเป็นการเพิ่มภาระให้โรงเรียนในทุกด้าน อีกทั้งอาจทำให้เด็กได้รับคุณค่าทางอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และเด็กอาจจะไม่ยอมรับประทาน เพราะไม่มีความคุ้นชินกับรสชาติอาหาร สพฐ.น่าจะไปเสนองบประมาณค่าอาหารกลางวันเป็นหัวละ 25 บาท หรือ 30 บาท ตามที่โรงเรียนได้ร้องขอมาหลายปีแล้ว ขอให้ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จเถอะ นักเรียนจะได้อานิสงส์กว่านี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น