ขึ้นราคาน้ำมัน โซฮอล์ เบนซิน ขึ้น 80 สตางค์/ลิตร

จากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด 80 สตางค์/ลิตร ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 80 สตางค์/ลิตร นอกนั้นคงเดิม ซึ่งมีผลวันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น