ติดตามสถานการณ์หนอนระบาดกัดกินข้าวโพด

เกษตรแพร่ ติดตาม สถานการณ์การระบาดของหนอนที่กัดกินต้นโคนต้นข้าวโพด พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง
………เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนที่กัดกินต้นโคนข้าวโพด ซึ่งได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เกษตรกรปลูกข้าวโพดทั้งหมด 15 ไร่ มีพื้นที่เสียหายประมาณ 4 ไร่
………จากการสำรวจพบว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีลักษณะเป็นแอ่งที่ดินมีความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่น ต้นข้าวโพดอายุประมาณ 15-20 วัน แสดงอาการเหี่ยวเฉา และเมื่อขุดดินใต้ต้นจะพบตัวหนอนสีดำมีขนปกคลุม ลำตัวยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร บริเวณโคนต้นส่วนที่ติดกับรากจะมีร่องรอยการเข้าทำลายเป็นรูลึกเข้าไปในลำต้น ซึ่งมีการระบาดในพื้นที่มายาวนานกว่า 4 ปี เกษตรกรมีการไถดินตากแดด คลุกเมล็ดก่อนปลูก และพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลง แต่ก็ยังพบตัวหนอนเข้าทำลายต้นข้าวโพดอยู่ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างหนอนดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น