ปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่โคกหนองนา บานาน่าโมเดล

บก.ทท. (นทพ.) จัดกำลังพลปฏิบัติงานปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่โคกหนองนา บานาน่าโมเดล

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ. ได้จัดกำลังพลปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฯ โดยดำเนินการปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่ โคกหนองนา บานาน่าโมเดล เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
เป็นเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ผลการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100% ณ ศูนย์การเรียนรู้ นพค.33 สนภ.3 นทพ. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น