ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 13 ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับรางวัล 2022 Global Women’s Leadership Awards จากงานประชุมผู้นำสตรีโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “สุดยอดผู้นำสตรีโลกปี 2565” Global Summit of Women 2022 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น