มทร.ล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมกันปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองทัพบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา​ เทิดไท้พระพันปีหลวง สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การสืบสานรักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญของข้าวไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น