ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.กรับใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มอบหมายให้ นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จากโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 48 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษและศึกษาแนวทางการบูรณาการ STEN Education สำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมวิภาตะวนิช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น