จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสถานศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมเสนอชื่อครู

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสถานศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมเสนอชื่อครู เพื่อเข้ารับการประกวดคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (ระดับจังหวัด) หมดเขต 16 สิงหาคม 2565 นี้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ของประเทศไทย (รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

โดยขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มเปิดรับสมัครครู เพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ในระดับจังหวัดแล้ว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์หรือศิษย์เก่า สถานศึกษา คณาจารย์ และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเสนอรายชื่อครูที่มีความเหมาะสมในการประกวดคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http:/www.pmca.or.th/thai และยื่นเสนอรายชื่อครูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุรุสภาจังหวัด ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-1612

ร่วมแสดงความคิดเห็น