มูลนิธิ รพ.สวนดอก ออกบูธโครงการ SAVE SUJINNO

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธนิทรรศการ SAVE SUJINNO ชวนประชาชนร่วมทำบุญ ในโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022 ระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2565 ณ Hall 98- 104 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “การจัดบูธนิทรรศการ SAVE SUJINNO ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากว่า 40 ปี รองรับผู้ป่วยจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้ป่วยนอกปีละ 1,400,000 ราย และผู้ป่วยในปีละ 50,000 ราย โดยการถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านบุคคลที่อยู่ในยุคการก่อสร้าง และเริ่มเปิดใช้ตึกเมื่อราว 40 ปีก่อนจริง ทั้งนี้อาคารสุจิณฺโณ โดยปัจจุบันโครงสร้างภายในอาคาร รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์มีสภาพทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุง และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ร่วมออกบูธนิทรรศการ SAVE SUJINNO ในครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ ในโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 – 21.00 น. ณ Hall 98- 104 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และพิเศษเฉพาะในงานบ้านและสวนแฟร์ 2022 ผู้บริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับเสื้อที่ระลึก SAVE SUJINNO จำนวน 1 ตัว

ทั้งนี้ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ , คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในการออกบูธนิทรรศการโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ อย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น