ทน.แม่สอด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ

“นายกฯ เสริฐ” นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ สท.นุ้ยส์ เมืองฉอด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ จากช่างซ่อมประปาขุดดินไปตัดถูกสายไฟใต้ดิน ทำให้ไฟฟ้าถนนดับทั้งเส้น แก้ไขให้ชาวบ้านแล้ว

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.2565 นายเอนก ตันคำแดง หรือ สท.นุ้ยส์ เมืองฉอด เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สด จ.ตาก ได้รับการประสานมาจาก สนง.ประปาแม่สอด ว่า มีเหตุเกิดจากความเข้าใจผิดของช่างผู้รับเหมาซ่อมท่อประปา ตัดท่อผิด ไปโดนท่อร้อยสายไฟฟ้าส่องสว่าง ถ.สายอินทรคีรี อ.แม่สอด บริเวณตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหอมจันทร์ เป็นเหตุให้ไฟฟ้าดับทั้งเส้น

จึงรายงานให้ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ให้รับทราบปัญหา จากนั้นดำเนินการประสานช่างน้อย (ช่างไฟฟ้าเทศบาลนครแม่สอด) ให้ลงพื้นที่รีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ไฟฟ้ากลับมาส่องสว่างเหมือนเดิม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อ แม่ พี่ น้อง ที่สัญจรไปมา และแก้ไขให้เสร็จสินไฟฟ้าส่องสว่างได้ตามปกติแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น