อบจ.แพร่ ร่วมกับ ทต.ร้องกวาง ปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ

อบจ.แพร่ ร่วมกับ ทต.ร้องกวาง ปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ พื้นที่ หมู่ 2 ต.ร้องกวาง ให้ถูกสุขลักษณะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเครื่องจักรกล
ร่วมกับ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ดำเนินโครงการปรับเกลี่ยฝังกลบปริมาณขยะในบริเวณบ่อขยะ เทศบาลตำบลร้องกวาง บ้านร้องกวาง หมู่ 2 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 100.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ในการปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะในครั้งนี้เพื่อให้ถูกหลักทางวิชาการ ไม่ให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น