เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกิ่งกาชาด อ.สูงเม่นช่วยเหลือผู้ยากไร้

เมื่อบ่ายวันที่ 5 สิงหาคม2565 เวลา 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นำโดย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น พร้อมคณะนางโสภิต ปิจนันท์ ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย นายเพ็ญ ก่อกอง กำนัน ต.สูงเม่น ผู้นำหมู่บ้าน หมุู่ที่ 10 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 คณะเจ้าหน้าที่ อบต.สูงเม่น จนท.สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น รพ.สต.บ้านโตน คณะกรรมการหมู่บ้านและ อสม.จิตอาสาในพื้นที่

ได้ออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถาม อาการของผู้ป่วยโรคผิวหนัง ชื่อ น.ส.สุคนทิพย์ ขาดศูนย์ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ต.สูงเม่น ทั้งนี้กิ่งกาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมอาหารและสิ่งของ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ครอบครัว รวมทั้ง ได้ออกติดตามเยี่ยม มอบอาหาร สิ่งของเป็นกำลังใจให้ผู้ยากไร้ในหมู่ที่ 9 อีก 1 ราย คือ นาย ธวัชชัย สุมา บ้านเลขที่ 268/2 หมู่ 9 และได้ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 60,000 บาท สำหรับสร้างบ้านให้ใหม่ได้ ประสานฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น หน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการร่วมกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น