เชิญร่วมสร้างสุขาภิรมย์ 11 ห้อง วัดนิวาสสถาน จ.เชียงใหม่

สร้างสถานสุขาภิรมย์ การรู้จักปล่อยวางและการได้ปล่อยวาง คือ หนทางแห่งการดับทุกข์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างห้องน้ำและห้องสุขา ณ วัดนิวาสสถาน ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สร้างจำนวน 11 ห้อง ขนาดพื้นที่ต่อห้อง 2 เมตร × 1.50 เมตร
แบ่งเป็น

  • ห้องน้ำหญิง 5 ห้อง
  • ห้องน้ำชาย 5 ห้อง
  • โถฉี่แยก ห้องน้ำชาย อีก 4 ชุด
  • ห้องน้ำพิเศษ (ผู้สุงอายุ ผู้พิการ) 1 ห้อง

ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
โดยไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนได้ที่…

ธนาคาร กรุงเทพ
เลขบัญชี 510-300510-3
ชื่อบัญชี วัดนิวาสสถาน

ติดต่อสอบถาม
พระครูวิสิฐสุตานุกูล 089-950-7538

ร่วมแสดงความคิดเห็น