เกษตรสารภี ประกวดลำไย สายพันธุ์พื้นเมือง

“เกษตรสารภี จัดประกวดลำไย สายพันธุ์พื้นเมือง อนุรักษ์พันธุ์ลำไย พื้นถิ่น”

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมัฑนา ธรรมใจ เกษตรอำเภอสารภี เยี่ยมชมการประกวด ลำไยพันธุ์พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ คือ พันธุ์อีดอ เบี้ยวเขียว พวงทอง และสีชมพู ในงานวันชาวสารภี 131 ปี ของดีทั่วแดน ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดฯ ด้านเกษตรอำเภอสารภี กล่าวว่า อำเภอสารภีมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 22,900 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ให้ผลในฤดู 21,755 ไร่ เนื้อที่ให้ผลนอกฤดู 1,145 ไร่ เกษตรกร 5,194 ราย ซึ่งการจัดการประกวด ลำไยพันธุ์พื้นเมืองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอสารภี อีกทั้งภายในงาน ยังมีการออกร้านจำหน่ายลำไย ของสมาชิกแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตลำไยจากเกษตรกร สู่ผู้บริโภคโดยตรง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร จากเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น