แพร่ ลงพื้นที่ ประเมิน-รับรองฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรแพร่ “ลงพื้นที่” ตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2565 จำนวน 2 แห่งคือ ไร่ไออุ่น อำเภอร้องกวาง และไร่ธนโชติ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น