สีจิ้นผิงย้ำคุ้มครองความปลอดภัย-สุขภาพของประชาชน

ปักกิ่ง, 27 ธ.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) เรียกร้องการเพิ่มความพยายามแบบมุ่งเป้าในการดำเนินโครงการสุขภาพรักชาติและการลงมือปฏิบัติงานอันเป็นรูปธรรม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน

สีจิ้นผิง ซึ่งเป็นประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ออกคำสั่งดังกล่าวเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี โครงการสุขภาพรักชาติ พร้อมรับรองแนวทางยึดถือสุขภาพของประชาชนเป็นศูนย์กลางและยึดถือการป้องกันเป็นพันธกิจหลักภายใต้การนำของพรรคฯ

สีจิ้นผิงกล่าวยกย่องบทบาทสำคัญของโครงการสุขภาพรักชาติตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ขณะจีนพัฒนาสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมในเมืองและชนบท จัดการกับโรคระบาดสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขของประเทศ

สีจิ้นผิงชี้ว่าควรมีการดำเนินโครงการสุขภาพรักชาติแบบมุ่งเป้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ภายในประเทศกำลังเผชิญสถานการณ์และพันธกิจใหม่

สีจิ้นผิงเรียกร้องการเพิ่มความพยายามชี้แนะสาธารณชนให้มีความรู้และทักษะด้านสุขภาพ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี และเสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อสร้างแนวป้องกันโรคระบาดสำหรับสังคมส่วนรวม

ด้าน หลี่เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ออกคำสั่งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและกระตุ้นความพยายามปฏิบัติตามแนวคิดของสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมอันมีอัตลักษณ์จีนสำหรับยุคใหม่ ยึดมั่นหลักการให้ความสำคัญกับการป้องกันเป็นอันดับแรก และคิดค้นกลไกและแนวทางการทำงานที่เกี่ยวข้อง

หลี่เรียกร้องความพยายามใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมแผนริเริ่มเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามหลักวิทยาศาสตร์ในทุกด้าน ขณะจีนดำเนินการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

หลี่เสริมว่ารัฐบาลทุกระดับควรเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่า รับรองการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปกป้องคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของประชาชน

(221201) — GUANGZHOU, Dec. 1, 2022 (Xinhua) — Customers enjoy dessert at a sweet shop in Liwan District of Guangzhou, capital of south China’s Guangdong Province, Dec. 1, 2022. (Xinhua/Deng Hua)

ร่วมแสดงความคิดเห็น