(มีคลิป) เชียงราย ฝึกสอนนักเรียน รับมือเหตุกราดยิง

หลังจากที่เกิดการก่อเหตุกราดยิง และการก่อความไม่สงบ ที่ผ่านมา ทั้งเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู การบุกใช้มีดแทงนักเรียนภายในโรงเรียน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้เกิดการสูญเสีย และผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวล ว่าบุตรหลานที่ไปโรงเรียนจะมีความปลอดภัยหรือไม่

โดยทางทางหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 37 โดย พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 ได้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้หาแนวทางในทางป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้ พ.ท.กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 ได้จัดกำลังพล นฝ.นศท.มทบ.37 และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นชุดครูฝึก วิทยากร สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครูผู้ดูแล เข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.37 มีกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 สถานี คือ สถานีที่ 1 สถานีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานีที่ 2 ลับ,ลวง,พราง สถานีที่ 3 การดำรงชีพในป่า สถานีที่ 4 การเอาตัวรอดจากเหตุกราดยิง(หนี,ซ่อน,สู้ แผนเผชิญเหตุ) สถานีที่ 5 การเดินทางไกลและการพักแรม เป็นหลักสูตรการเรียนรู้

พ.ท.กิติพงษ์ มั่นเขตวิทย์ กล่าวว่า หลักสูตรที่สอนให้กับครูและนักเรียนที่เข้ามาฝึกอบรม จะเป็นหลักสูตร การเอาชีวิตรอด ในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการ ปฐมพยาบาล การดำรงชีพในป่า แต่ที่ได้เน้นมากที่สุดก็คือการรับมือในสถานการณ์เอาตัวรอด จากเหตุการณ์กราดยิง ซึ่งทางเรามีครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเป็นหลักสูตรจากต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยการฝึกจะมีการสอนให้หลบหนี การซ่อนตัวจากคนร้าย การต่อสู้ การรับมือในสถานการณ์ต่างๆ

“ปัจจุบันมีสถานศึกษาติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับการฝึกอบรม ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ครูฝึกคอยให้ความรู้ ซึ่งนอกจากสถานศึกษาแล้ว หน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจ เช่น โรงพยาบาล ภาคเอกชน ก็สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ เพราะคนร้ายอาจจะก่อเหตุได้ในหลายพื้นที่ หากได้รับการฝึกอบรมก็จะทำให้สามารถลดการสูญเสียได้ โดยหากต้องการเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อมาที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงรายได้” ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 กล่าว

น.ส.ถนอมศรี ธนศักดิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน ตามหลักสูตรของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องของปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการดูแลรอบด้านให้กับนักเรียน และครู หลังเกิดการกราดยิง เพื่อให้เกิดทักษะ การหลบหนี และเอาตัวรอดจากอันตราย โดยนักเรียนที่ได้รับการอบรม นักเรียนก็ตื่นเต้น ได้รับความรู้ นักเรียน ครู ได้รับทักษะการฝึกฝนทำให้รู้ถึงขั้นตอน และวิธีเอาตัวรอดหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่โรงเรียน

“ปัจจุบันทางโรงเรียนก็ได้มีการปิดประตูเข้า – ออก หลังจากเวลา รับ – ส่ง นักเรียน เพื่อป้องกัน เพื่อความปลอดภัย แต่ก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ เราต้องฝึกตัวเองเพื่อให้มีความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่ทหารที่มาให้ความรู้ก็ได้จำลองสถานการณ์อย่างสมจริง ทำให้เกิดการเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไร ทั้งครูและนักเรียน ต่างก็ได้เรียนรู้และจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หากเกิดเหตุการ์ขึ้น” ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น