เชิญสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู้ที่ 11 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับผ้าห่มกันหนาวและชุดกันหนาวพระราชทานและกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 500 ชุด หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โอกาสนี้รองผู้วาราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎร

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหัวหน้าส่วนราชการได้เยี่ยมชม หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มาออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชน โดยมีผู้ประชาชนจำนวนมากเข้ารับบริการ กลุ่มโรคที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ระบบจักษุ ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร

จากนั้น ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานและสิ่งของ ให้แก่บ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน 4 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ เป็นการสนองพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎร

ร่วมแสดงความคิดเห็น