ขุนยวม ขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน สาธิตทำน้ำยาเอนกประสงค์ให้ชุมชนนำไปใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยทางชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่เงา นำทีมโดย นายอุดม หมั่นศึกษา กำนัน ต.แม่เงา สนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบการสาธิตฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นอภ.ขุนยวม ได้มอบหมายให้ นางปาระวี ฤทธิ์รักษา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย อ.ขุนยวม และสมาชิก อส.อ.ขุนยวมที่ 6 ลงพื้นที่ บ้านหัวเงา หมู่ที่ 2 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน พร้อมได้สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์แจกจ่ายให้กับคนในชุมชนนำไปใช้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ (TPMAP) จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายชุมพล นวนหนักแน่น ซึ่งได้รับอุบัติเหตุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 2. นางมูเซ สุปรีชาธีกรกุล ผู้ป่วยเป็นน้ำท่วมปอดและหัวใจโต

โดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัตถุดิบประกอบการสาธิตฯ จากชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่เงา นำทีมโดย นายอุดม หมั่นศึกษา กำนัน ต.แม่เงา

ร่วมแสดงความคิดเห็น