ปศุสัตว์แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา : กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด (คูเมืองโบราณเมืองแพร่)เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ (โรงเรียนป่าไม้เดิม) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น