จมฝุ่น! เชียงราย-แม่สาย PM 2.5 พุ่งสูงที่สุดในไทย

วันที่ 25 มี.ค.66 สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นพิษที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย ยังวิกฤติโดยเมื่อเวลา 13.30 น. วัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้สูงถึง 485 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวที่แม่สายตอนนี้ต้องเผชิญกับวิกฤติหมอกควันและฝุ่นพิษ จนมีผลกระทบต่อร่างกาย ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหน้าด่านพรมแดน ที่เคยคาดหวังกันว่าหลังจากเปิดด่านพรมแดนที่สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 บรรยากาศจะกลับมาคึกคัก กลับกลายเป็นเงียบเหงา ย่านการค้าชายแดนมีผู้คนบางตา

นางสาวฟอง นามหลวม ชาวบ้านในตัวเมืองแม่สาย กล่าวว่า เวลาที่ต้องออกมานอกบ้านเพื่อมาหาซื้อของ จะรู้สึกได้เลยว่าหายใจติดขัด แสบตามากขึ้น ยิ่งถ้าลืมเอาแมสมาด้วยจะหนักมาก เท่าที่สังเกตุปีนี้หนักกว่าทุกๆปี นอกจากสวมแมสแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง เป็นห่วงเด็กและคนชรา คนที่บ้านก็เกิดอาการป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจกันแล้วหลายคน

ขณะที่ อ.เมือง วัดได้ 253 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าที่เกินมาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพของปร ะชาชน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ประชาชนควรเลี่ยงออกมาในที่โล่งโดยไม่จำเป็น ละสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ส่วนพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่ 117 จุด ด้านสถานการณ์ชายแดนไทย-ลาว ทางด้าน อ.เชียงของ ก็วิกฤติหนักเช่นเดียวกัน คณภาพอยู่ในระดับสีแดงต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 2 วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 325 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สภาพของตัวเมือง จังหวัดเชียงราย ยังคงถูกปกคลุมอย่างหนาแน่นจากหมอกควันไฟ ภายหลังจากพื้นที่ป่าหลายแห่งทั้งป่าดอยปุย ป่าห้วยขม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และดอยจรเข้ อำเภอม่จัน ยังมีไฟไหม้ แม้เจ้าหน้าที่จะช่วยกันดับแต่ก็ยังมีการเกิดไฟในจุดใหม่เป็นระยะและขยายวงกว้างไปยังจุดอื่น ๆ จึงทำให้เกิดหมอกควันไฟสะสม ประกอบกับสภาพอากาศแล้งฝนทิ้งช่วงในระยะนี้จึงทำให้ควันไฟจึงหนาแน่น ทำให้ตลอดทั้งวันมีหมอกควันปกคลุมจนแทบไม่เห็นตัวเมืองละท้องฟ้ามีสภาพฟ้าหลัว

ตลอด 24 ชั่วโมงของวันที่ 24 มีนาคม พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดจุดความร้อนขึ้นทั้งหมด 4,040 จุด จากทั้หงมดที่เกิดขึ้นในประเทศ 5,146 จุด โดยจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นเพียง 292 จุด แต่การที่จังหวัดเชียงรายต้องเผชิญกับวิกฤติหมอกควันและฝุ่นพิษอย่างหนักในขณนี้ เนื่องจากในประเทศเพื่อนบ้านเกิดจุดความร้อนเป็นจำนวนมาก โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั่วทั้งประเทศเกิดจุดความร้อน 9,784 จุด, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทั่วทั้งประเทศ เกิดจุดความร้อน 7,309 จุด

นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งไปยัง เทศบาลนครเชียงราย และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ป่าไม้ ศูนย์ไฟป่าเชียงราย แขวางการทาง ทางหลวงชนบท ตลอดจนอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระยะเร่งด่วน ให้ฉีดล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ จากมุมสูง จนกว่าค่าฝุ่นละอองอาจจะกลับเข้าภาวะปกติ หากพิจรณาแล้วพบว่ามีแนวโน้มการสะสมของหมอกควัน ให้เพิ่มรอบการฉีดพ่นน้ำมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้คำนึงถึงการสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อป้องกันการขาดแคลนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น