ผู้ว่าฯ เชียงราย ชี้ปัญหาฝุ่นควัน เกิดจากเพื่อนบ้าน ควบคุมไม่ได้

เย็นวันที่ 27 มี.ค.หลังจากที่ได้มีประชาชนชาวแม่สาย ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอแม่สาย ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงกับประชาชนแล้ว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราช การจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปประชุมที่ว่าการ อำเภอแม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และหมอกควัน
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ กล่าวว่า กรณีมีการขอให้ทางจังหวัดฯได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่ทางการเกษตรนั้น คงต้องนำเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการเพราะถือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้ว่าระดับจังหวัดจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่สภาพของปัญหาเกิดขึ้นในวงกว้าง และประเทศเพื่อนบ้านก็มีความหลากหลายของกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆ
ส่วนข้อเสนอให้ทางจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจากภาวะฝุ่นละอองครั้งนี้นั้น ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาหลายด้านโดยมีตัวอย่างการประกาศช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ขณะที่ปัญหามาจากนอกประเทศซึ่งเราควบคุมไม่ได้ด้วย ดังนั้นจึงจะแก้ไขปัญหาภายในให้ได้ดีที่สุดก่อน ส่วนสถานการณ์ภายนอกประเทศไม่สามารถควบคุมได้ โดยในครั้งนี้ก็จะรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อปรับและเพิ่มเติมการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จังหวัดเชียงราย เช้าวันที่ 28 มี.ค.66 พบว่า ในพื้นที่ อำเภอเมือง มีปริมาณ 528 มคก./ลบ.ม. ส่วนที่ อำเภอแม่สาย มีปริมาณ 416 มคก./ลบ.ม. ยังคงมีหมอกควันหนาแน่น การมองเห็นยังคงต่ำกว่า 1 กิโลเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น