ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ “เริ่มแล้ว” ต่อเติมที่พักให้สามเณร

จันทร์เพ็ญ คำเหลือง ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ “เริ่มแล้ว” ต่อเติมที่พักให้สามเณร ขอขอบคุณทุกฝ่ายร่วมสมทบทุน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ที่พักสงฆ์โกศัยบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ น.ส. จันทร์เพ็ญ คำเหลือง ประธานศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น พร้อมสมาชิก โดยมีช่างชุมชม เริ่มต่อเติมที่พักสงฆ์โกศัยบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง ให้กับสามเณรที่ได้บวชเรียนหลังจากจบชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านค้างใจ ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจนจำเป็นต้องมาเรียนทางสายพระ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

น.ส.จันทร์เพ็ญ คำเหลือง กล่าวว่า เนื่องจากว่าสามเณร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เรียนที่โรงเรียนบ้านค้างใจ และหลังจากที่จบ ป. 6 แล้วทางครอบครัวมีฐานะยากจน และมีความสมัครใจมาเรียนทางสายพระ เพื่อเป็นค่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และมาพักที่พักสงฆ์โกสัยบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ก่อนหน้านี้ที่พักสงฆ์ไม่มีที่พักเพียงพอ จึงต่อเติมอาคารเดิมให้เป็นที่พักของสามเณรในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวบ้านค้างใจและผู้มีใจบุญทั้งหลาย สมทบทุนในการก่อสร้าง กว่า 20,000 บาท และวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีเริ่มทำกุฎิสามเณร โดยมีสมาชิกของกลุ่มสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ และช่างในชุมชนช่วยการดำเนินต่อเติมอาคารคาดว่าใช้เวลาไม่กี่วันคงจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และขอขอบคุณ พี่น้องชาวบ้าน และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมในการสร้างคุณงามความดี ร่วมสมทบทุนต่อเติมที่พักสงฆ์โกศัยบ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น