เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยนายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) (ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น