เปิดฉากแล้ว MONEY EXPO 2023 เพราะอะไรต้องมางานนี้ ?

งาน Money Expo ถือเป็นมหกรรมการเงินการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 23 ปีในพื้นที่ 6 ภูมิภาคของประเทศ โดยงานดังกล่าวเสมือนเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างธนาคารและสถานบันการเงินต่างๆ กับประชาชน นักลงทุน และผู้ประกอบการธุรกิจ

จนถึงปัจจุบัน มหกรรม Money Expo สร้างยอดธุรกรรมทางการเงินมากกว่า 2,207 ล้านล้านบาท มีผู้เข้าเยี่ยมชมงานสูงถึง 18,000 ล้านครั้ง และมีสถาบันการเงิน ธนาคาร และบริษัทประกันชั้นนำเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งาน Money Expo ได้มาจัดที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายใต้แนวคิด “Green Finance for Green Living” การเงินสีเขียว เพื่อชีวิตสีเขียว ซึ่งนอกจากจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำ ยังได้มีการจัดงานสัมนาให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้ว

ซึ่งช่วงเช้าวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาร่วมพิธีปเดิมหกรรมการเงินครั้งนี้ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของงานดังกบ่าวในฐานะแหล่งความรู้ทางการเงิน และการนำเสนอแนวคิดทางการเงินใหม่ๆ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่แนวคิด “การเงินสีเขียว” เพื่อนำเสนอโซลูชั่นใหม่ทางการเงิน ที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศแบะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การร่วมมือเพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขร่วมกัน

นอกจากนี้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดดเด่นในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ของภาคเหนือตอนบนและเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีเชียงใหม่มูลค่าสูงถึง 239,749 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 133,306  บาท ต่อคนต่อปี  

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจการเงินในปี 2566 จังหวัดเขียงใหม่ มีจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ 165 แห่ง มียอดสินเชื่อ 213,356 ล้านบาท และสามารถระดมเงินฝากได้ถึง 296,130 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ นับว่ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่วางไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น