พช.แพร่ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล ที่อำเภอ​เด่นชัย​

เมื่อวันพุธ​ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ แปลงโคก หนอง นา โมเดล นางอนงค์​ ปราบปราม บ้านต้นม่วง หมู่​1 ตำบลปงป่าหวาย​ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชนอำเภอ​เด่นชัย​ นำโดย นางสาวนภัทร แสนดำรง นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญ​การ​ รักษา​ราชการแทนพัฒนาการอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​เด่นชัย​ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี​ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอเด่นชัย โดยมีนายอำเภอเด่นชัย, ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง​ อำเภอ​เด่นชัย, ปลัดอำเภอประจำตำบลปงป่าหวาย, เกษตรประจำตำบลปงป่าหวาย, กำนันตำบลปงป่าหวาย, ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเด่นชัย และเครือข่ายโคกหนองนาอำเภอเด่นชัย​ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางวิลาสินี จองไพจิตรสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ และ นางสาวเจนจิรา สารพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี วันนี้โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

  1. เดินชมการดำเนินการและผลผลิตในแปลงโคก หนอง นา โมเดล
  2. ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว
  3. การตีข้าวที่ได้จากการเกี่ยวข้าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น