เมียนมายังไม่ไฟเขียว ปล่อย 41 คนไทยข้ามชายแดน

ญาติรอเก้อ! ทางการเมียนมายังไม่ไฟเขียว ปล่อย 41 คนไทยข้ามชายแดนกลับประเทศ

วันที่ 16 พ.ย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมียนมาในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐฉาน บริเวณเมืองเล้าก์ก่าย และเมืองหนานเติ้ง ส่งผลให้คนไทยที่เดินทางไปทำงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และเกิดความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว ประมาณ 287 คน แบ่งเป็นพื้นที่เมืองเล้าก์ก่าย ประมาณ 246 คน และพื้นที่เมืองหนานเติ้ง จำนวน 41 คน

ดังนั้นกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงมูลนิธิเอ็มมานูเอล (IMF Thailand) ได้ร่วมบูรณาการประสานงานกับทหารเมียนมา ผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) โดยยึดหลักตามแนวทางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกที่มีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายทหารเมียนมา และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ในการประสานงานช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบฯ ให้ได้กลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด การปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนตามลำดับ

โดยมีหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (TBC) เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก สำหรับการเคลื่อนย้ายคนไทยจากพื้นที่เมืองหนานเติ้งซึ่งอยู่ในพื้นที่สู้รบ จำนวน 41 คน ได้ประสานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เคลื่อนย้ายคนไทยออกจากเมืองหนานเติ้ง และต่อมาได้ส่งต่อให้กับกำลังทหารเมียนมา (ภาคทหารบกสามเหลี่ยม) ในพื้นที่รัฐฉาน จ.เชียงตุง ซึ่งได้เคลื่อนย้ายคนไทยทั้งหมดจาก จ.เชียงตุง มาส่งต่อให้กับกองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำแม่สายแห่งที่ 2

ทั้งนี้ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการรับคนไทย จำนวน 41 คน ณ จุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตลอดจนได้ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย รับผิดชอบในการดำเนินกรรมวิธีตรวจคนเข้ามือง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับผิดชอบการดูแลเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 37 รับผิดชอบในเรื่องที่ พักคอยและอาหาร และจะได้ส่งต่อให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงราย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้กองทัพบกคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไทยเป็นหลัก จึงมีความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลเมื่อภารกิจสำเร็จ

ล่าสุด เมื่อเวลา 17.00 น. พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผล.กองกำลังผาเมือง ร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ความคืบหน้าดังกล่าว ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย โดยได้แจ้งในที่ประชุมว่า จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อประสานมาจากทางฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เพื่อให้ทางการไทยเตรียมความพร้อมรับตัวคนไทยทั้ง 41 คน ข้ามชายแดนกลับประเทศ คาดว่ายังอยู่ในกระบวนการสอบสวนและคัดกรองผู้กระทำผิดกฏหมายของเจ้าหน้าที่ของเชียงตุงหรือท่าขี้เหล็กอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ทางกองกำลังผาเมืองได้เตรียมความพร้อม เพื่อรอรับการประสานงานตลอดเวลา

โดยที่ด่านศุลการกรแม่สาย ได้มีการเตรียมรถบัสจาก มทบ.34 จำนวน 2 คัน เพื่อรอรับคนไทยทั้ง 41 คน และที่ มทบ.37 อ.เมืองเชียงราย ก็มีการเตรียมบุคลากรและสถานที่เพื่อคัดกรองโรค รวมถึงสถานที่พักผ่อน และสถานที่สำหรับใช้แถลงข่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การที่ทางการเมียนมายังไม่มีการประสานมายังฝั่งไทยเพื่อส่งคนไทยทั้ง 41 คนกลับประเทศ ทำให้ญาติพี่น้องที่มารับลูกหลานกลับบ้าน ต่างก็รู้สึกผิดหวังไปตามๆกัน แต่ก็ยังจะมารอรับลูกหลานกลับบ้านอย่างมีความหวังเหมือนเดิมในวันพรุ่งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น