อบจ.แพร่ เตรียมงานนำเสนอข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ รัฐสภากรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่

จัดเตรียมนิทรรศการตัวอย่างความสำเร็จ โครงการแก้ปัญหาความยากจน “แพร่โมเดล” เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมการสัมนา เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น