ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง ร่วมสืบสานงานประเพณี “ปอยอ่องจ๊อด”

ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง ร่วมสืบสานงานประเพณี “ปอยอ่องจ๊อด” ( ปิดเทศกาลออกพรรษา ) ประจำปี 2566


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ได้เปิดเผยว่า ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง ได้ร่วมสืบสานจัดงานประเพณีปอยอ่องจ๊อด หรือ ประเพณีดับไฟเทียน ประจำปี 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดผาบ่องเหนือ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้นำชุมชน ฯ และประชาชนตำบลผาบ่อง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยพระครูอนุกูลศีลสังวร เจ้าคณะตำบลผาบ่อง เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับเจ้าภาพจากจังหวัดนครราชสีมา ยอดกฐินได้จำนวน 433,840 บาท ( สี่แสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาท ) ซึ่งจะนำไปบูรณะส่างหว่าง( ซุ้มทางขึ้นศาลาการเปรียญ) ณ วัดผาบ่องเหนือ ต่อไป

มีพิธีถวายผ้าป่าจากชุมชนต่างๆ ทำบุญบูชาธาตุทั้ง 4 เพื่อความเป็นสิริมงคล การจำหน่ายสินค้า อาหารในท้องถิ่น การแสดงของเด็กและเยาวชน และการรำวงย้อนยุค

นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ งานประเพณีปอยอ่องจ๊อด หรือประเพณีดับไฟเทียน ของตำบลผาบ่อง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีปอยอ่องจ๊อด ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา เรียนรู้และอยู่คู่กับชุมชนสืบต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น