นร.ร.ร.เทพนารี ได้รองชนะเลิศไปต่อระดับภาค

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่โรงเรียนเทพนารีได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ประจำปี 2566 โรงเทพนารีชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯระดับจังหวัด

โดยสโมสรไลออนส์จังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ในระดับประถมศึกษา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 28 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 โรงเรียน ผลการแข่งขัน โรงเรียนเทพนารีได้รับรางวัลดังนี้

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 900 บาท และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

  • ด.ญ.ศิมาพร เพชรศร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • ด.ญ.ศุภรดา ฟุ่มเฟือย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • ด.ญ.ภัทรวดี มูลสีสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 1,200 บาท และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

  • ด.ช.ถิรฉัตร ศิริสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ด.ช.ภูมิพัฒน์ เวียงนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ด.ช.กฤดิอังกร บัวลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น