จ.แพร่ร่วม ร่วมกับ ทุกภาคส่วนรณรงค์ เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสีย

จากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ รายงานว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ โดย น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำกลุ่มพลังมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) เพื่อรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัว รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีความตระหนักและป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น

โดยร่วมกันเดินรณรงค์ เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จากวงเวียนประตูชัย อำเภอเมืองแพร่ มาจัดกิจกรรม ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ หรือ กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ มีคุณศรัญญา กิจภิญโญ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3360 สโมสรโรตารี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , ภาคส่วนราชการ ร่วมกันยืนไว้อาลัยและวางดอกกุหลาบ เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และมอบหมวกนิรภัยให้แก่ตัวแทนนักเรียน ที่มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็น