สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่หยุด!! ตั๊กแตน

สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่
หยุด!!! ตั๊กแตนเป็นศัตรูของพืชหลายชนิด!
หมั่นป้องกันกำจัด และห้ามปล่อยออกสู่ธรรมชาติ
คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยง “ตั๊กแตน” และวิธีการป้องกันกำจัดในแปลงปลูก “ตั๊กแตน”
วิธีการป้องกันกำจัดในแปลงปลูก “ตั๊กแตน”

  1. สำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ
  2. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
  3. ไถพรวนและตากดินหลายครั้ง เพื่อกำจัดไข่ตั๊กแตน
  4. ใช้เมตาไรเซียม หรือ บิวเวอเรีย โรยบนดินหลังปลูกพืช เพื่อกำจัดไข่และตัวอ่อนตั๊กแตน
  5. ใช้กระดาษแช่สารละลายเหยื่อพิษ 10 วินาที ผึ่งให้หมาด เสียบตามซอกต้นพืช (สูงจากดิน 1.5 เมตร) ทุก ๆ 3 วัน

หากมีการเลี้ยงตั๊กแตนปาทังก้าในพื้นที่ ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเกษตรกร ประสานให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง ได้ที่เบอร์โทร 053-331096

ร่วมแสดงความคิดเห็น