คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมงานสายใยรักแพทย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วยรศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานสายใยรักแพทย์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยมีศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ผู้ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียง และเป็นแบบอย่างที่ดี ในโอกาสนี้ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ได้บรรยายในหัวข้อ 65 ปีที่สวนดอกนี้ไงเล่า กิจกรรมจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/ovJIC

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น