เชิญรับชม “รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก” พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

📍ขอเชิญติดตามรับชม “รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก”
ตอน พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่👩‍⚕️🙏🏻

โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👇 เชิญคลิ๊กชม :

Facebook สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
: https://cmu.to/bBMZv
Youtube Suandok Channel
: https://cmu.to/pLxof

#พระราชทานเพลิงศพ #อาจารย์ใหญ่
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#คุยกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น