กฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นายยุทธชัย โภคันธะโสม,คุณนันทา กิตติรัชตสุนทร,คุณศักดิ์ชัย เหล่าไทย,ครอบครัวคุณแม่กิ่งทอง กิตติกุล,คุณพ่อโง้ว แซ่เฉ้ง พร้อมคณะวัดพระธาตุจอมกิตติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ เพื่อบำปัจจัยสมทบทุนบำรุงพระพุทธศาสนา เสนาสนะ ถาวรวัตถุ ค่าสาธารณูปโภคของวัด โดยมีพระครูสุจิตเมธาวัจน์ เจ้าคณะตำบลแม่แฝก/เจ้าอาวาสวัดหนองมะจับ เป็นประธานสงฆ์ มีคณะเจ้าภาพ พุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น