แสดงความยินดี กับ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสได้ผ่านการตรวจประเมิน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี

🔸โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่🔸

ในโอกาสได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2 ในการประชุมระดับชาติ ด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2566

จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/iEP9v

#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น