มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแก่โรงเรียน

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน แก่โรงเรียน ในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้อำนวย ผู้บริหาร และครูกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน และต่างมีความปิติยินดี ซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช พระองค์มีพระราชประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนได้มีเมล็ดพันธุ์พืชที่ทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้นำผู้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่า “จะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับ ไปปลูกไว้บริโภค รวมทั้งแบ่งปันผลผลิตภายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อปลูกในรุ่นลูกต่อไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ” สำหรับโรงเรียนที่เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมืองลำปาง, โรงเรียนแม่สุกศึกษา อำเภอแจ้ห่ม, โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อำเภอวังเหนือ, โรงเรียนแม่ทะปริยัติ อำเภอแม่ทะ, โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ อำเภอแม่ทะ, โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา, โรงเรียนวัดบ้านหม้อ อำเภอห้างฉัตร, โรงเรียนวิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์ อำเภองาว และโรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล อำเภอเมืองลำปาง การต่อยอดขยายผลหลังจากนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี และ หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง จะได้คอยติดตาม และประสานความร่วมมือ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แบ่งปันกัน สามารถพึ่งพาตัวเองด้านอาหารได้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น