ศูนย์น้ำ อบจ.แพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการน้ำให้กับศูนย์น้ำอบต.นาพูน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่
ร่วมประชุมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ให้แก่ผู้นำชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ในการจัดทำข้อมูลระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น