สนง.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประเมินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ อศจ.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ธีรวุธ ยะอูป เลขานุการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และคณะกรรมการการประเมินฯ เข้าร่วมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาภายในอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่างบประมาณที่สนับสนุน ตามยุทธศาสตร์ OVEC Research and Innovation Ecosystem ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น