คุณพรหมา-คุณเกศโรบล อัศรานุรักษ์ บริจาคเงิน 1 แสนบาท ให้ รพ.สวนดอก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณพรหมา และคุณเกศโรบล อัศรานุรักษ์ พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการสวนดอกร้อยด้วยใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/MIg5p

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น