องคมนตรี กราบขอพรและทำบุญที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง

องคมนตรี กราบขอพรและทำบุญที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จ.แพร่ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ได้กราบขอพรและทำบุญณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ในโอกาสที่มาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแพร่

โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯได้เข้ากราบสักการะพระเจ้าช่อแฮพระประธานในพระอุโบสถ กราบสักการะพระโกศัยเจติยารักษ์,ดร.รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หลวงและสนทนาธรรม จากนั้นได้เดินทักษิณาวัตรองค์พระธาตุช่อแฮ พระธาตุ1,000ปี พระธาตุประจำปีขาล วางพานพุ่มถวายองค์พระธาตุช่อแฮ และชมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุแฮ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ เป็นผู้บรรยายและเข้ากราบขอพรหลวงพ่อทันใจ แขวนตุงที่ซุ้มตุงแสนสุขและแขวนโคมที่ซุ้มปีขาลเป็นพุทธบูชาและเดินทางกลับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น