ชวนลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน นำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งว่า ด้วย จ.แพร่ เป็น 1 ใน 4 ของจังหวัดนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จึงขอเชิญชวนชาวแพร่นำบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือ ลงทะเบียนยืนยันและพิสูจน์ตัวตน เพื่อรองรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ที่ศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลของรัฐและรพ. สตทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น