มจร.แพร่ ยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา

มจร.แพร่ยินดีกับกับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา นายอุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสาขานิติศาสตร์ มจร.แพร่ เผยว่า ในนาม คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขานิติศาสตร์และบัณฑืตทุกคณะ ของมจร. แพร่ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเข้ารับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 โดยซ้อมรับปริญญาบัตร มจร.วข.แพร่ 3 ธันวาคม 2566 มี พระราชเขมากร ดร.รศ รองอธิการบดี มจร.เป็นประธาน และจะซ้อมรับปริญญาบัตร ที่ มจร.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 ธันวาคม 2566 และรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 10 ธันวาคม 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็น