เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “CMU INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW 2024”

ภาควิชาอายุรศาสตร์ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “CMU INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW 2024” ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ ค่าลงทะเบียนฟรี !!

ช่องทางการลงทะเบียน
เว็บไซค์ภาควิชา : https://w3.med.cmu.ac.th/academic-seminar/boardreview2024/Onregister
หรือ QR code ดังแนบบนประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
InternalMEDCMU
โทร. 053-935-482, 053-935-483
Email : [email protected]

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/G7pWK

#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น