เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดฝุ่นเพื่อคนที่คุณรัก” นำเศษใบไม้ 1 ถุง มาแลกปุ๋ยหมัก 1 กระสอบ

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดฝุ่นเพื่อคนที่คุณรัก” ระดมกำลังออกทำความสะอาด รอบคูเมืองชั้นนอก ลดปริมาณฝุ่นและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ พร้อมเชิญชวนประชาชนนำเศษใบไม้ 1 ถุง มาแลกปุ๋ยหมัก 1 กระสอบ เพื่อลดการเผาในเขตเมือง

วันนี้ (14 ก.พ. 67) บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ “ลดฝุ่นเพื่อคนที่คุณรัก” ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้นภายใต้โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ โดยมี ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม “ลดฝุ่นเพื่อคนคนที่คุณรัก” ในวันนี้ ได้ปล่อยขบวนรถน้ำเคลื่อนออกจากประตูท่าแพ เพื่อไปล้างถนนและรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ถนนรอบคูเมืองด้านนอก โดยเริ่มตั้งแต่ประตูสวนดอกจนถึงแจ่งหัวริน, แจ่งหัวรินถึงประตูท่าแพ, ประตูท่าแพถึงแจ่งกระต้ำ และตั้งแต่แจ่งกระต้ำจนถึงแจ่งกู่เฮือง เป็นการลดปริมาณฝุ่นและสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้จัดกิจกรรมใบไม้แลกปุ๋ยหมัก โดยประชาชนสามารถนำใบไม้ 1 ถุง มาแลกเป็นปุ๋ยหมักได้ 1 กระสอบ ตามจุดบริการที่สำนักงานแขวงเม็งราย , สุสานบ้านเด่น แขวงกาวิละ, สุสานช้างเผือก แขวงศรีวิชัย (เดิม), สำนักงานงานรักษาความสะอาด แขวงนครพิงค์ (เดิม) และสถานีจัดการวัสดุใช้แล้ว (สวนหลวง ร.9) ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2567 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนำของเหลือใช้ในครัวเรือน กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาในเขตเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น