สธ.แพร่ ขอความร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในสถานที่ 7 ร.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือในการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ 7 ร.

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ 7 ร. ได้แก่ โรงเรือน โรงเรียน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม และสถานที่ราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2567

“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย 2-7 วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และมักระบาดในฤดูฝน เพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น ยุงลายอาศัยอยู่ในภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ชอบดูดกินเลือดคนเวลากลางวัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ

ลักษณะสำคัญของไข้เลือดออกคือ ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน , เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย , บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีเลือดกำเดาออกหรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจจาระดำ เนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ , ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากอาการไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว หมดสติ หากรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้

โรคไข้เลือดออก ไม่มียารักษาเฉพาะ การรักษาจะใช้วิธีประคับประคอง เช่น ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ และให้สารน้ำชดเชย เช่น การให้น้ำเกลือ เนื่องจากผู้ป่วยมักมีภาวะขาดน้ำเนื่องจากไข้สูง ถ้ามีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วงไข้ลด ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ , กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย (ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด ,ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ , ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ , ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน , ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ , ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย )

ร่วมแสดงความคิดเห็น